Wystawa Fotografii Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa z Radomska 23.01.2018 godz. 18.00

Towarzystwo Fotograficzne  im. Edmunda Osterloffa w Radomsku powstało 7 lutego 1962 roku i w ubiegłym roku obchodziło 55 lecie istnienia. Pięćdziesiąt pięć lat działalności Towarzystwa zaowocowało dziesiątkami wystaw fotograficznych krajowych i zagranicznych, szkoleń, warsztatów i plenerów. Na przestrzeni 55 lat na czele Towarzystwa stało ośmiu Prezesów:
– Mikołaj Wuro (w latach 1962-1964);
– Waldemar Majzner (1964-1967);
– Jakub Lechowski (1967-1995);
– Cezariusz Belica (1995-1996);
– Wojciech Starczewski (1996-2002);
– Karol Walaszczyk (2002-2009);
– Marcin Kwarta (od 2009-2014);

– Cezariusz Belica (od 2014 roku).

Te osiem osób na przestrzeni ostatniego półwiecza miało decydujący wpływ na kierunek w którym podążało Towarzystwo, a w czasie trwania swojej kadencji pełnili obowiązki komisarzy wystaw i plenerów organizowanych przez Stowarzyszenie.

Bardzo nam miło, że możemy zaprezentować fotograficzne prace Członków Towarzystwa Fotograficznego  im. Edmunda Osterloffa z Radomska z okazji ich 55-lecia

Wernisaż wystawy 23.01.2018 roku o godzinie 18.00 w PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów w galerii fotografii „Na Piętrze”

XXI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2018

XXI MiędzynarodowY Konkursu Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2018

Konkurs ma na celu promocję fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym, oraz pokazanie możliwości  cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego.

Jest to największy tego typu konkurs w Polsce. Corocznie napływa ponad 1000 fotografii z całego świata.
Z wystawy poplenerowej wydawany jest katalog w języku polskim i angielskim.
Prace nadesłane na konkurs akcentują relacje zachodzące w sztuce obrazowania świata, która ciągle ewoluuje
w kierunku wytworzenia pewnej wizji opartej na zaawansowanych technologiach rejestracji obrazu.
Ambicją   przesłania   tego   konkursu   jest   utrzymanie   stałej    więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej,
kształtującej także naszą tożsamość narodową.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie CYBERFOTO 2018.

WSZYSTKIE INFORMACJE NA: http://www.cyberfoto.czest.pl/index2.php?lang=Pl

Wystawa Przeglądowa Fotografii BTF-u 12.01.2018 godz. 18.00

W Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku w dniu 12.01.2018 godz. 18.00 wernisaż wystawy fotografii Członków Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Będzie zaprezentowanych ok. 40 prac o różnej tematyce: portret, krajobraz, makro itd. Serdecznie zapraszamy.

Wystawa Przeglądowa Fotografii BTF-u 24.11.2017 godz. 18.00

Wystawa Przeglądowa Fotografii BTF-u 24.11.2017 godz. 18.00w PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów w galerii „Na piętrze”

To już dziesiąta przeglądowa wystawa fotografii członków i przyjaciół Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Po raz pierwszy we własnej galerii fotografii „Na piętrze” będzie prezentować swoje prace 22 autorów i ponad 50 prac. Prace o różnej tematyce zależne zamiłowań autorów ale dzięki temu wystawa nie będzie monotematyczna a wręcz różnorodna, będzie krajobraz, portret, street foto, makro itd. Wszystkich miłośników fotografii serdecznie zapraszamy na wernisaż na godzinę 18.00 a także do odwiedzenia w terminie późniejszym.

 

Andrzej Juchniewicz