Warsztaty z fotografii Krajobrazu 24.11.2016 godz. 18.00

Warsztaty poprowadzi – Ryszard Sąsiadek – od 1995 członek ZPFP a także współzałożyciel Okręgu Łódzkiego ZPFP (w latach 1996-2007 prezes okręgu). Od roku 1998 należy do Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, a także do Stowarzyszenia na rzecz rozwoju fotografii humanistycznej „Foto Humanum” oraz Sekcji Ornitologicznej przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Ryszard Sąsiadek od wielu lat czynnie uczestniczy w działalności fotograficznej, jako: komisarz, organizator wielu plenerów fotograficznych i kilkudziesięciu wystaw fotograficznych oraz uczestnik ponad 100 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą, a przede wszystkim – 14. wystaw autorskich. Długa jest lista zdjęć Autora publikowanych w czasopismach, kalendarzach, książkach i albumach. Jego osiągnięcia, aktywność i społeczne zaangażowanie na rzecz fotografii znalazło uznanie w nadaniu Mu kilku znaczących nagród i tytułów. Jest wyróżniony m.in.: Dyplomem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego za twórczość artystyczną (2003), laureatem Złotej Ramki Galeryjki Olimpijki (2006) i tytułem „Fotohumanisty roku 2012”, nadanym przez Stowarzyszenie „Foto-Humanum”.

Jego największą pasją jest fotografia przyrodnicza i krajobrazowa. Zafascynowany pięknem oraz bogactwem polskiej i regionalnej przyrody – każdy wolny czas poświęca na podróżowanie, Ulubione miejsca plenerowe to: Zbiornik Jeziorsko na rzece Warcie i Dolina rzeki Bzury, a z dalszych – Dolina Biebrzy i Bieszczady, choć – jak twierdzi – wędrówek po kraju nie widać końca

Walne Zebranie Członków BTF-u 27.06.2016 r. godz. 18.00 w Grocholicach

Zarząd Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego zawiadamia,
że w dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 w MCK Grocholice
odbędzie się Walne Zebranie Wyborcze.

Porządek Obrad Walnego Zebrania
 

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
  1. Wybór przewodniczącego Zebrania.
  2. Wybór Sekretarza Zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybory Komisji Mandatowej- Wyborczej
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Zmiany w Zarządzie Towarzystwa.
 7. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania Towarzystwa
 8. Zakończenie Walnego Zebrania Towarzystwa

Wystawa Fotografii Czeskiej do 15.07.2016 r.

Serdecznie zapraszamy do PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów na wystawę fotografii czeskiej w galerii fotograficznej Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego, która jest imprezą towarzyszącą VI Międzynarodowym Warsztatom Fotograficznym Energia 2016. Fotografię prezentuje 9 fotografików z Pragi i Pardubic.

5.05.2016 godz. 18.00 spotkanie członków BTF-u

5.05.2016 godz. 18.00 w Grocholicach spotkanie członków BTF-u:

porządek spotkania:

 • przygotowanie wystawy członków BTF-u w Radomsku
 • przygotowanie wystawy członków BTF-u na Litwie
 • przygotowanie wystawy Fotografia Czeska w Gigantach Mocy

PGE GiEK SA

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

SZYBKI KONTAKT

Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne

97-400 Bełchatów
ul. Stefana Żeromskiego 2/60

formularz kontaktowy