Zarząd Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego

Andrzej Juchniewicz – Prezes Zarządu
Paweł Woszczyk – Wiceprezes Zarządu
Joanna Dyksa – Członek Zarządu – Skarbnik
Dominik Grześkowiak – Członek Zarządu – Sekretarz
Mariusz Pałczyński – Członek Zarządu ds Artystycznych
Krzysztof Ciszewski – Członek Zarządu ds Organizacyjnych

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: Sylwia Mączka
członek: Paweł Piotrowski
członek: Marek Sękowski

Komisja Artystyczna

Tomasz Miksa
Ewelina Karasińska
Mariusz Pałczyński