Broszkiewicz Mariusz

Nie planuję moich fotografii ani nie komponuję ich z wyprzedzeniem. Nie zakładam również, że widz podzieli mój punkt widzenia. Jednak gdy czuję, że moja fotografia odcisnęła się w jego umyśle, oznacza to, iż coś udało mi się osiągnąć...

W kopytach siła, w grzywie wiatr…

Światło jest źródłem wszystkiego..