Towarzystwo istnieje od 2000 roku, początkowo jako Bełchatowskie Towarzystwo Miłośników Fotografii i Filmu przy MCK w Bełchatowie, (jako stowarzyszenie zwykłe bez osobowości prawnej) a od 24 czerwca 2007 roku kiedy odbyło się zebranie założycie, już jako Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne (z osobowością prawną). Pierwsze zebrania wypracowały plan działania, kształt i charakter towarzystwa, jest to zarazem punkt przełomowy w działalności Towarzystwa, gdyż zmienia się strategia oraz nowe cele w działalności.

Towarzystwo rozpoczyna ścisłą współpracę z lokalnymi zakładami pracy, które stają się podporą w jego działalności. Władze takich firm jak PGE Elektrownia Bełchatów (sponsor generalny), Elbest Sp. z o. o., MegaMed Sp. z o. o., PEC Sp. z o. o., Elbis Sp. z o. o., Energoserwis Sp. z o. o., rozumieją, że dzięki ich wsparciu i objęciu mecenatem Towarzystwa może zapewnić prowadzenie działalności i dalszy jego rozwój.

Od początku działalności bardzo dobrze układa się współpraca z Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, którego Dyrekcja przygarnęła pod swoje opiekuńcze skrzydła wspólnie organizując wystawy, warsztaty, plenery i inne imprezy kulturalne.

Członkowie BTF-u starają się na bieżąco rejestrować wszystko co się dzieje w mieście i w powiecie co zaowocowało stałą współpracą z Urzędem Miasta, Starostwem powiatowym i Muzeum Regionalnym.

Wielkim wyzwaniem dla Towarzystwa stała się współpraca z klubem PGE SKRA Bełchatów, dla którego członkowie zapewniają serwis fotograficzny.

Efektem pracy przez te wszystkie lata były i są liczne wystawy fotograficzne, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych regionu i miasta. Wystawy organizowane były we wszystkich nadających się do tego miejscach – w miejskiej galerii MCK, Muzeum Regionalnym w Bełchatowie, Starostwie Powiatowym, Powiatowym urzędzie Pracy, Urzędzie Miasta i Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Efektem tej aktywności są stałe miejsca wystawowe w Przychodni MegaMed, Hotelu Wodnik a także w Urzędzie Dozoru Technicznego w Warszawie, w których członkowie mogą prezentować swoje prace.

Sukcesem fotografików był udział Towarzystwa jako współorganizatora w prestiżowym, Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Przyrodniczych, który po raz pierwszy zawitał do Bełchatowa.

Posiadanie strony internetowej www.btf.net.pl , stała współpraca z mediami lokalnymi tj.: Telewizją Dolsat i TTL, tygodnikiem Fakt oraz z Dziennikiem Łódzkim pozwala na stałe informowanie społeczności lokalnej o pracy Towarzystwa. Efektem tej współpracy jest, że Towarzystwo pozyskuje nowych członków, nie są to tylko mieszkańcy Bełchatowa lecz Zelowa, Zduńskiej Woli, Łodzi a nawet Wrocławia.

Jest sprawą bezsporną, że to wszystko sprzyja dalszemu rozwojowi fotograficznej pasji i doskonaleniu różnych technik fotograficznych. Integruje szeroko pojęty twórczy ruch amatorski oraz umożliwia wymianę doświadczeń. Pozwala także pielęgnować jedno z najpiękniejszych ludzkich uczuć, przyjaźń – uczucie, które wydaje się zamierać we współczesnym, oszalałym tempem życia świecie