Zarząd Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego

Andrzej Juchniewicz – Prezes Zarządu
Longina Rychlewska – Wiceprezes Zarządu ds Finansowych
Katarzyna Pawelec – Członek Zarządu – Sekretarz

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: Sylwia Mączka
członek: Renata Bednarek
członek: Katarzyna Źródelna

Komisja Artystyczna

Zbigniew Ptaszek
Sławomir Owczarek