Zarząd Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego

Andrzej Juchniewicz – Prezes Zarządu
Paweł Woszczyk – Wiceprezes Zarządu
Joanna Dyksa – Członek Zarządu – Skarbnik
Longina Rychlewska – Członek Zarządu – Sekretarz
Mariusz Broszkiewicz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: Sylwia Mączka
członek: Renata Bednarek
członek: Katarzyna Źródelna

Komisja Artystyczna

Tomasz Miksa