Regulamin przyjęć w poczet członków zwyczajnych BTF

1. Członkiem zwyczajnym BTF może zostać – zgodnie ze statutem – każdy pełnoletni obywatel Unii Europejskiej, mający prawa publiczne, ukończone 16 lat, który:

 • zapoznał się ze statutem Towarzystwa, uznaje cele i zadania Towarzystwa
 • poddał się poniższej procedurze kwalifikacyjnej i spełnił jej wymagania
 • złożył podpisaną deklarację (wersja do druku, do pobrania na dole tej strony)

Procedura kwalifikacyjna

 • Kandydat zobowiązany jest do złożenia zestawu zdjęć od 6 do 10 szt . w formacie nie mniejszym niż 30×45 cm w jednym temacie .
 • Złożone prace podlegają ocenie Komisji Artystycznej, która przedkłada swoją opinię Zarządowi. Zarząd BTF podczas posiedzenia (bez obecności zainteresowanego) w głosowaniu, zwykłą większością głosów podejmują decyzję o przyjęciu, bądź odrzuceniu kandydatury. O powziętej decyzji Zarząd BTF informuje kandydata. Od decyzji negatywnej nie przysługuje prawo odwołania.
 • Kandydat może zostać przyjęty na okres próbny ale nie dłuższy niż 1 rok z prawami członka zwyczajnego.

2. Przyjęty kandydat zobowiązany jest do:

 • dostarczenia swojej fotografii w zapisie cyfrowym,
 • odebrania legitymacji członkowskiej
 • przestrzegania postanowień Statutu BTF.
 • płacenia składek członkowskich
 • wykonywania prac na rzecz Towarzystwa wg potrzeb.

 

Andrzej Juchniewicz

Prezes Zarządu

Pobierz załączniki:

Deklaracja Przyjęć do BTF