Spotkanie członków BTF-u 25.05.2017 godz. 18.00 w Grocholicach

Tematyka spotkania:

  • omówienie stanu przygotowań do MWF Energia
  • przygotowanie prezentacji BTF-u na warsztatach
  • inne