Spotkanie Członków BTF-u 25.08.2016 godz. 18.00

plan spotkania:

  • plener Powiat Słupski 2016
  • plany na ostatni kwartał 2016
  • wystawa przeglądowa BTF-u 7.12.2016
  • uaktualnienie strony www
  • modernizacja studia
  • wystawy do końca 2016 w Gigantach Mocy