24.06.2015 godz. 16.00 – 21.00 Aleksandra Wittenberg