Walne Zebranie Członków BTF-u 27.06.2016 r. godz. 18.00 w Grocholicach

Zarząd Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego zawiadamia,
że w dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 w MCK Grocholice
odbędzie się Walne Zebranie Wyborcze.

Porządek Obrad Walnego Zebrania
 

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
  1. Wybór przewodniczącego Zebrania.
  2. Wybór Sekretarza Zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybory Komisji Mandatowej- Wyborczej
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Zmiany w Zarządzie Towarzystwa.
 7. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania Towarzystwa
 8. Zakończenie Walnego Zebrania Towarzystwa