Warsztaty z fotografii Krajobrazu 24.11.2016 godz. 18.00

Warsztaty poprowadzi – Ryszard Sąsiadek – od 1995 członek ZPFP a także współzałożyciel Okręgu Łódzkiego ZPFP (w latach 1996-2007 prezes okręgu). Od roku 1998 należy do Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, a także do Stowarzyszenia na rzecz rozwoju fotografii humanistycznej „Foto Humanum” oraz Sekcji Ornitologicznej przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Ryszard Sąsiadek od wielu lat czynnie uczestniczy w działalności fotograficznej, jako: komisarz, organizator wielu plenerów fotograficznych i kilkudziesięciu wystaw fotograficznych oraz uczestnik ponad 100 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą, a przede wszystkim – 14. wystaw autorskich. Długa jest lista zdjęć Autora publikowanych w czasopismach, kalendarzach, książkach i albumach. Jego osiągnięcia, aktywność i społeczne zaangażowanie na rzecz fotografii znalazło uznanie w nadaniu Mu kilku znaczących nagród i tytułów. Jest wyróżniony m.in.: Dyplomem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego za twórczość artystyczną (2003), laureatem Złotej Ramki Galeryjki Olimpijki (2006) i tytułem „Fotohumanisty roku 2012”, nadanym przez Stowarzyszenie „Foto-Humanum”.

Jego największą pasją jest fotografia przyrodnicza i krajobrazowa. Zafascynowany pięknem oraz bogactwem polskiej i regionalnej przyrody – każdy wolny czas poświęca na podróżowanie, Ulubione miejsca plenerowe to: Zbiornik Jeziorsko na rzece Warcie i Dolina rzeki Bzury, a z dalszych – Dolina Biebrzy i Bieszczady, choć – jak twierdzi – wędrówek po kraju nie widać końca