Wystawa autorska fotografii Eweliny Karasińskiej pt „Okno Duszy” wernisaż 20.04.2018 godz. 18.00 PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów

Ewelina Karasińska – absolwentka ASP w Łodzi. Od zawsze pasjonowała się sztuką wizualną. Począwszy od malarstwa i rysunku, poprzez grafikę komputerową do fotografii.
Medium, które najpełniej przekazuje jej wizję świata jest natomiast czarno-biała fotografia.
Obiektami najchętniej fotografowanymi są pejzaże i szeroko rozumiana przestrzeń.
„Okno duszy”
Stare okna są metaforą nas samych, naszej percepcji świata a także upływającego czasu.
Ich ramy są podrapane, zdeformowane. Tak jak one tak my starzejemy się, marszczymy, a
czasem uszkadzamy. W oknach pokazane są zniekształcone obrazy codziennych pejzaży.
Świata, który w każdym z nas wygląda inaczej. Jest zniekształcony, niepełny, niewyraźny. Ta
deformacja percepcji każe zastanowić się nad realnością tego co nas otacza. Daje do myślenia, czy to co widzimy na co dzień jest zawsze takie samo.

serdecznie zapraszam Andrzej Juchniewicz