Wystawa Fotograficzna pt. „Człowiek i woda” afrp Grzegorza Ojrzyńskiego

Serdecznie zapraszamy na wystawę fotograficzną pt. „Człowiek i woda” afrp Grzegorza Ojrzyńskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku wernisaż w dniu 26.10.2016 godz. 18.15

„Człowiek od początków swego istnienia jest związany z wodą – źródłem życia. Człowiek i Woda to nierozerwalne części każdego Istnienia a w szczególności ludzkiego. Wystawa pokaże przekrój wieloletnich wyjazdów nad rzeki, jeziora, zalewy i morze Bałtyckie pokazując piękno wody w krajobrazie.”

afrp Grzegorz Ojrzyński