Wystawa Fotografii pt. „Dolina Biebrzy Biebrzański Park Narodowy” 13.10.2021 wernisaż godzina 18.00

Lasy mają zdolność magazynowania wody. Porównuje się je do gąbki, która w czasie opadów akumuluje wodę w ściółce, roślinności i glebie, dzięki czemu podczas suszy zapewnia odpowiednią wilgoć nie tylko w lesie, ale też wpływa korzystnie na zawartość pary wodnej w powietrzu na terenach sąsiadujących, jak łąki i pola. Prezentowane fotografie ukazują piękno unikalnej przyrody doliny rzeki Biebrzy, rozległe torfowiska oraz niezwykle rzadko występujące zagrożone wyginięciem gatunki roślin, ptaków i zwierząt. Zdjęcia zostały wykonane przez pracowników Grupy PGE wiosną 2021 roku, podczas warsztatów fotograficznych prowadzonych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dolina Biebrzy, jako plener fotograficzny, nie została wybrana przypadkiem. W 2021 roku, PGE nawiązała współpracę z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Dzięki wsparciu PGE na dwóch kluczowych dla parku budynkach, tj. Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy oraz Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i budynku informacji turystycznej w Grzędach zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne. PGE przekazała środki na montaż paneli, a pracownicy Grupy PGE wsparli merytorycznie dyrekcję parku, aby opracować projekt budowy obu instalacji według najbardziej optymalnych parametrów. Współpraca PGE z Biebrzańskim Parkiem Narodowym jest realizowana w ramach programu „Lasy Pełne Energii” Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Fundacji PGE