Wystawa Fotografii Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa z Radomska 23.01.2018 godz. 18.00

Towarzystwo Fotograficzne  im. Edmunda Osterloffa w Radomsku powstało 7 lutego 1962 roku i w ubiegłym roku obchodziło 55 lecie istnienia. Pięćdziesiąt pięć lat działalności Towarzystwa zaowocowało dziesiątkami wystaw fotograficznych krajowych i zagranicznych, szkoleń, warsztatów i plenerów. Na przestrzeni 55 lat na czele Towarzystwa stało ośmiu Prezesów:
– Mikołaj Wuro (w latach 1962-1964);
– Waldemar Majzner (1964-1967);
– Jakub Lechowski (1967-1995);
– Cezariusz Belica (1995-1996);
– Wojciech Starczewski (1996-2002);
– Karol Walaszczyk (2002-2009);
– Marcin Kwarta (od 2009-2014);

– Cezariusz Belica (od 2014 roku).

Te osiem osób na przestrzeni ostatniego półwiecza miało decydujący wpływ na kierunek w którym podążało Towarzystwo, a w czasie trwania swojej kadencji pełnili obowiązki komisarzy wystaw i plenerów organizowanych przez Stowarzyszenie.

Bardzo nam miło, że możemy zaprezentować fotograficzne prace Członków Towarzystwa Fotograficznego  im. Edmunda Osterloffa z Radomska z okazji ich 55-lecia

Wernisaż wystawy 23.01.2018 roku o godzinie 18.00 w PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów w galerii fotografii „Na Piętrze”