XXI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2018

XXI MiędzynarodowY Konkursu Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2018

Konkurs ma na celu promocję fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym, oraz pokazanie możliwości  cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego.

Jest to największy tego typu konkurs w Polsce. Corocznie napływa ponad 1000 fotografii z całego świata.
Z wystawy poplenerowej wydawany jest katalog w języku polskim i angielskim.
Prace nadesłane na konkurs akcentują relacje zachodzące w sztuce obrazowania świata, która ciągle ewoluuje
w kierunku wytworzenia pewnej wizji opartej na zaawansowanych technologiach rejestracji obrazu.
Ambicją   przesłania   tego   konkursu   jest   utrzymanie   stałej    więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej,
kształtującej także naszą tożsamość narodową.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie CYBERFOTO 2018.

WSZYSTKIE INFORMACJE NA: http://www.cyberfoto.czest.pl/index2.php?lang=Pl