Zebranie członków BTF-u w dniu 17.09.2015 godz. 18.00 w Grocholicach

Omówienie spraw organizacyjnych:

– zmiany w komisjach

– plany do końca rku

– nowy podział obowiązków w śród członków BTF-u

– inne