Spotkanie Członków BTF-u 30.01.2020 godzina 18.00 w Grocholicach

Spotkanie Członków BTF-u 30.01.2020 godzina 18.00 w Grocholicach

program spotkania:

  1. plany wystaw na I kwartał 2020
  2. stan projektów w ramach wsparcia organizacji pozarządowych prze samorząd
  3. organizacyjne.