Spotkanie członków BTF-u 7.11.2019 godz. 18.00 w MCK Grocholice

Serdecznie zapraszam na spotkanie członków BTF-u w dniu 7.11.2019 o godzinie 18.00 w MCK Grocholice

Tematyka spotkania:

1. wybór zdjęć na wystawę przeglądową BTF-u oraz omówienie organizacji wystawy.

2. omówienie organizacji wigilii w BTF-ie

3. Informacja o spotkaniu a Panią Mariolą Czechowską Prezydent Miasta Bełchatowa.

4. Szkolenie z Małgosią Mikołajczyk

5. sprawy różne

              Andrzej Juchniewicz