Spotkanie członków BTF-u w dniu 25.09.2020 godz. 18.00 w Grocholicach.

W dniu 25.09.2020 godzina 18.00 w Grocholicach robocze spotkanie przy grillu członków BTF-u.

Tematem spotkania będzie: najbliższa wystawa przeglądowa BTF-u, plany wystawowe na 2021 rok, prezentacja prac wykonanych w czasach pandemii.