Spotkanie Członków BTF-u w dniu 8.02.2019 godzina 18.00 w Grocholicach

Tematyka spotkania:

  1. działanie na stronie www (rezerwacja studia, wstawianie zdjęć).
  2. informacja o IX MWF Energia 2019.
  3. informacja o spotkaniu z nowym Dyr. MCK Bełchatów.
  4. informacja o złożonych projektach do UM, Starostwa i Gminy.
  5. projekt wystaw fotograficznych na 2019.

serdecznie zapraszam Andrzej Juchniewicz