Spotkanie Członków BTF-u w dniu 11.03.2019 godzina 18.00 w Grocholicach

Temat spotkania:

  1. Działania na stronie internetowej BTF-u
  2. Obsługa lam studyjnych na sesjach w studio
  3. inne

 

serdecznie zapraszam Andrzej