Walne Zebranie Członków BTF-u 25.06.2015 godz. 18.00

Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 18.00 w MCK Grocholice
odbędzie się Walne Zebranie Wyborcze.
Porządek Obrad Walnego Zebrania

1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
a. Wybór przewodniczącego Zebrania.
b. Wybór Sekretarza Zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybory Komisji Mandatowej- Wyborczej
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Zebrania.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybory nowych władz Towarzystwa.
a. Wybór Prezesa Zarządu.
b. Wybór Członków Zarządu.
c. Wybór Komisji Rewizyjnej.
7. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania Towarzystwa
8. Zakończenie Walnego Zebrania Towarzystwa