Zapraszamy na spotkanie powakacyjne członków BTF-u 05.10.18 godz. 18.00 w MCK Grocholice.

Zapraszamy na spotkanie robocze btf… nietypowo w piątek o 18.00 prowadzący Krzysztof Ciszewski
1/ porządek w studio
2/ wystawa przeglądowa
3/ obsługa strony internetowej BTF